Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Remove addon domains

If you no longer wish to host an addon (or secondary) domain name on your hosting account, you can remove it. Removing an addon domain will allow you to add that domain to another hosting account, or use it as the primary domain on the current account.

Required: If you have an SSL currently installed on the domain name you wish to remove, you MUST remove the SSL before completing these steps.
 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. From the More menu, click Hosted Domains.
  Edit a secondary domain on your hosting account
 3. Select the domain(s) you want to remove, and then click Remove.
  Remove a secondary domain on your hosting account

  Note: All subdomains associated with the removed domain will also be removed, but the files will remain intact. You can manage subdomains separately.

 4. Click OK to confirm removal.

  Note: This process can take up to 24 hours to complete. Removing an addon domain will not affect the website of your primary domain name.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.