Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Remove backups from Site Backup

You can remove individual backups from Site Backup. However, because Site Backup creates daily, incremental back ups, it might not remove all of (or any) files stored in the backup if they are also stored in other backups.

Backups are removed during your next scheduled backup, not immediately.

  1. In your My Server control panel, click the Backups tab.
  2. In the Site Backup area, click Manage.
  3. If another message displays, click Manage again.
  4. Next to your account or database, click Backup History (Backup History).
  5. Next to the backup you want to remove, click Delete.
  6. Click Yes.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.