Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Remove backups from Site Backup in cPanel hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You can remove individual backups from Site Backups. However, because Site Backups creates daily, incremental back ups, it might not remove all of (or any) files stored in the backup if they are also stored in other backups.

Note: Backups are removed during your next scheduled backup, not immediately.

  1. From the cPanel home page, in the Files area, click Site Backup.
  2. Next to your account or database, click Backup History (Backup History).
  3. Next to the backup you want to remove, click Delete.
  4. Click Yes.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.