Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Remove bulk comments in WordPress

WordPress comments can take up a lot of space and slow down your site's load time. When removing old comments in WordPress, you have two options:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Removing all comments past a certain date
  • Removing all comments by a single user
  • Removing all comments
  • Removing all comments by unregistered users

Do it yourself


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Remove WordPress comments from a specific user Medium
Remove all WordPress comments before a specific date Medium
Remove WordPress comments from unregistered users Medium
Remove WordPress comments Basic
Remove WordPress comments in the database Medium


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.