Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Remove clients from the active list in my GoDaddy Pro member account

You can archive clients in your GoDaddy Pro member account to remove them from the Active Clients list. Info for archived clients is never deleted and can be viewed anytime.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Select GoDaddy Pro.
 3. Select the client you want to archive.
 4. On the Client profile page, select the archive icon.
  select the icon to archive this client
  A message confirms that the client was archived. When you return to the Clients page, the archived client is no longer in the list.
 5. To see the profiles for your archived clients, select Filter and then select Archived Clients.
  select Archived Clients

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.