Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Remove domains from a folder

If you no longer want to include a domain in a folder, you can remove it at any time. After you remove a domain, any assigned delegates will no longer have access to that domain. Removing domains from a folder does not delete the domain from your account.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to remove from to a folder. Or, click the check mark icon and Select All.
  3. Select Organize then Remove From Folder.
    remove domain from folder
  4. Choose the folder(s) you want to remove your domain(s) from.
  5. Select Apply.

You'll see a Success! message letting you know your changes were saved.

Related step

  • Edit your domain folder settings.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.