Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Remove domains from my hosting

You can remove a secondary domain name from your hosting account if it’s no longer in use or if you need to make it the primary domain.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Plesk Admin.
 3. At the bottom of the section of the website you want to remove, click Show More.
  Click show more
 4. Click Remove Website.
  Click remove website
 5. Click Yes.
 6. A confirmation banner will appear.
  Website removed
Warning: After removing a domain, all related files, directories and web applications from the server will be deleted.

After 24 hours, you can add a removed domain name to another hosting account.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.