Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Remove domains from Plesk hosting

If you no longer want to host a secondary domain name on your hosting account, you can remove it. If you no longer want to host the primary domain name, you can either cancel it or change the primary domain name.

Removing domain names from your hosting account lets you:

  • Disassociate it from this hosting account.
  • Add the domain name you remove to another hosting account.
  • Make it the primary domain name of this hosting account.

When you remove domain names, it can take up to 24 hours before you can add it to another account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. At the bottom of the section of the website you want to remove, click Show More.
  5. Click Remove Website.
  6. Click Yes.

To find product information, please see our web hosting page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.