Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Remove FTP users in cPanel hosting

You can remove specific users' FTP access to your account.

Note: Only additional FTP users can be removed. The primary FTP user cannot be removed.

Warning: To remove an FTP user's home directory, select Delete the User's Home Directory. If the FTP user's home directory is mapped to the public_html folder, selecting this option will delete the contents of the website.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Files section, click FTP Accounts.
  6. In the FTP Accounts section, next to the account you want to delete, click Delete.
  7. Click the delete option you want to use.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.