Remove malware from my site

If Website Security detects compromises or vulnerabilities, it will alert you via email that there is a problem. Once you have been notified that you have malware, you will need to submit a malware removal request.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Cleanup Now.

    Cleanup Now

  3. Click New Malware Removal Requests.

    New Malware Removal Request

  4. If your site is hosted with GoDaddy, select the domain name that Website Security is covering, and what you're having trouble with, then click Submit Request.
  5. If your site is hosted elsewhere, you will need to fill out your FTP details, including your FTP host, port, username, and password.

Our Website Security team will begin the malware removal process, and notify you via email when it is complete.

Note: If you don't find an option in the dropdown list that properly defines the issue in question, please create a Website Security Support Ticket

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.