Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Remove my GoDaddy Pro profile from the Connect directory

Follow these steps to remove your GoDaddy Pro profile from the Connect directory.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select GoDaddy Pro.
  3. On the right side of the Clients page, select the Directory Listing toggle under your profile picture.
    click Directory Listing toggle

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.