Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Remove my site

If you no longer want to use a site, you can remove it from your Managed WordPress account.

Note: Removing a Managed WordPress Website with a domain on it will automatically park the domain until you use it again with another hosting product.

Warning: Removing your site permanently deletes all content from your Managed WordPress website. You should only remove your website if you are okay rebuilding your website from the beginning.
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
  3. For the website you want to remove, click the three-dot icon in the right corner and then select Remove.
    Remove site
  4. Type reset, then click Remove to finish removing the site.

More info

  • If you set up your account with that domain again, it will automatically update the domain DNS to point to your Managed WordPress hosting.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.