Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Remove plugins

You can remove a WordPress plugin using the WordPress admin panel. We always recommend removing unused themes and plugins to help improve the site performance and reduce potential security concerns.

 1. Log in to WordPress
 2. Click Plugins.
 3. Pick the following set of steps based on how many plugins you wish to remove.

Remove one active plugin

 1. Find the plugin in the list.
 2. Click Deactivate under the name of the plugin.
 3. After the page reloads, click Delete.

Remove one inactive plugin

 1. Find the plugin in the list.
 2. Click Delete under the name of the plugin.

Remove all inactive plugins

 1. Above the plugin table, click Inactive.
 2. At the top of the plugin table, click the check box in the header row to select all of the plugins.
 3. Use the bulk actions drop down to select delete.
 4. Click the Apply button next to the drop down.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.