Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Remove Pro clients from the active list

GoDaddy Pros can remove clients from the Active Clients list by archiving them. Information for archived clients can be viewed at any time. Data for archived clients is never deleted, and it's easy to return archived clients to the Active Clients list.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click the client profile you want to archive.
  3. On the Client profile page, click the archive icon.
    Click the icon to archive this client
    A message confirms that the client was archived. When you return to the Clients list, the archived client is no longer in the list.
  4. To see all your archived clients, click Active Clients and then select Archived Clients.
    Click Archived Clients to see that list

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.