Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Remove video from product page

You can remove any video that you've previously added to an Online Store product page.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want.
  3. In your Online Store, on the Products menu, click Products.
  4. On the All Products page, click the name of the product page you want to edit.
  5. In the Description tab's content field, click just after the video you want to delete.
    Click just after video and press Backspace/Delete key.
  6. Press the Backspace/Delete key and video is removed.
  7. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.