Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Remove video from storefront page

Online Store includes four basic "storefront" pages: Home, Our Story, Contact Us, and Terms. You can remove video from any of these pages or other storefront pages you've created.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want.
  3. In your Online Store, click the Store Design tab, and then click Pages.
  4. Click Edit to open the storefront page you want to change.
  5. In the Page Content form, click just after the video you want to delete.
    Click just after the video and press Backspace/Delete.
  6. Click Backspace/Delete and the video is removed.
  7. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.