Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Remove web access to directories

Using Plesk shared hosting accounts, you can only remove Web access from directories that are a domain name's Document Root.

  1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  2. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
  3. Click Web Server Settings.
  4. In the Directory security settings section, deselect Anonymous access, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.