Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Remove Website Security from your domain or website

If you no longer want Website Security to scan your website for malware, you can cancel your account.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click the Account settings menu, and then select Renewals and billing.
 3. Accounts & Billing

 4. Select the Website Security account you want to cancel, and then click Cancel renewal.

  Cancel Renewal

 5. Click Delete my product.

  Delete My Product

 6. Click the checkbox for To complete my request, I acknowledge I must open the email and select 'Yes, I want to delete.'and then click Send Email

  Send Email

 7. You will receive an email with the subject link Action Required: Confirm to delete your products. Open this email and click Yes, I want to delete!

  Yes, I want to delete!

 8. You will be taken back to your GoDaddy account. Click Delete product to finish the process.

  Delete Product

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.