Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Removing an eBay Account from Your eBay Auction Manager

You can have only one eBay account associated with your Quick Shopping Cart eBay Auction Manager. If you need to change the account, you must remove the current account, and then add the new one.

To Remove an eBay Account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Set Up menu, in the Catalog section, select eBay Auction Manager.
  5. From the Tasks section, select Remove eBay Account.
  6. Click OK to confirm that you want to remove the eBay account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.