Removing Dedicated IP Addresses from Your Hosting Account

You can remove a dedicated IP from your hosting account.

Required: If your hosted domains are not in the same GoDaddy account, you may need to update your domain's A record to keep your website live.
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to account you want to use, click Options.
  4. Click Customize.
  5. In the Server IP section, click the drop-down menu and select Shared (default).
  6. Click Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.