Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Removing Spanish-Language Support from the Hosting Control Panel

We are removing Spanish-language support from our Web and Classic Hosting account's interfaces (to find out if this will impact you, see this article).

If you would like to use a hosting account management interface that does offer Spanish-language support, we recommend using a cPanel or Plesk shared hosting account instead.

However, migrating your site can be very difficult and complicated. To make sure your website and email continue to work in the way you want, please contact our support department for assistance.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.