Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Removing the "Powered By Quick Shopping Cart" Banner

You can remove the "Powered By Quick Shopping Cart" banner from the bottom of your Quick Shopping Cart® store.

  1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
  2. From the Set Up menu, click Store Preferences.
  3. De-select the option to Show Powered-By-Quick-Shopping-Cart Badge, and then click OK.

Click Publish to publish your Quick Shopping Cart store with the banner removed. See How to publish , for more information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.