Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Removing the "Powered By Website Builder" Banner

Note: This article is for Website Builder version 6. Your version displays at the top of the screen when you log in to your Website Builder account. There is no need to do this for Website Builder v7.

You can hide the "Powered By Website Builder" banner from the bottom of your Website Builder website. When you hide the banner, it is removed from your published website.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. From the Settings menu, click Configuration.
  4. Select the option to Hide banner, and then click OK.

Click Publish to publish your Website Builder website with the banner removed.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.