Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Renaming a Skin

You can rename a saved skin without changing any of its design settings. This is useful if you decide to save a skin for a specific purpose. For example, you might rename Holiday as HolidaySale, to free up the more general name for a different design.

Note: You can save up to 50 skins. Each skin must have a unique name that is less than 128 characters in length.

To Rename a Saved Skin

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, select Saved Skins.
  5. Click the Rename icon to the right of the skin you want to rename.
  6. In the Rename Skin window, change the name of the skin.
  7. Click Save.

For additional information on Saved Skins in Quick Shopping Cart, see What are Saved Skins?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.