Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Renaming a Subscriber List

You can rename an email list in your GoDaddy Email Marketing Subscribers area, at any time. This is particularly helpful when you've connected an email list to a Autoresponder, and decide later you'd like the list title to match your drip campaign title. Also, typos happen :)

How to Rename An Email List:

  1. Go to your Subscribers area in your account.
  2. Find the list you want to rename, from your lists on the left of the page.
  3. Hover over the list, and you will see two icons pop up to the right of the list name.
  4. Note: Because your All list is your master subscribers list, you are not able to edit this list name. You will not see these icons on the All list.

  5. Click on the small pencil icon. The list name will become editable.
  6. Enter the new list name, and click on the check mark button to save your changes.

That's all there is to it!

Related Topics:

How Do I Delete An Email List?
How Do I Delete Contacts?
How Do I Add Contacts To A New List?
How To Create Lists From Search


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.