Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Renaming Files and Folders in Online Storage

You can rename any folders that you have created or files that you have added to Online Storage.

To Rename a File or Folder in Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Locate and select the files you want to rename.

    Note: Select multiple files by pressing and holding the CTRL key, and then clicking individual file names you want to select.

  3. Right-click the file, and then select Rename.
  4. In the Rename window, enter a new name for the file or folder, and then click OK.

Note: Your Home and Dropbox folders cannot be renamed.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.