Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Renew my domain

Renew your domain names in your account to make sure your registration continues uninterrupted. If your domain has already expired, you may be able to recover it.

You can also check the cost of renewal at any time. Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Renewals and Billing.
 5. Select the domain(s) you want to renew, and then click Renew Now.
  click renew now
 6. Select the renewal length and complete your purchase.

Show me how

Next steps

More info

 • Some domain names, such as ccTLDs, may have special requirements for renewals.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.