Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Renew my domain

You can manually renew your domain names in your account to make sure your registration continues uninterrupted. If your domain has already expired, you can still attempt to renew it.

You can also check the cost of renewal at any time. Watch a short video of how to check renewal cost farther down the page.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you'll be renewing. Or, click the check mark icon and Select All.
  3. Select Renew, then Renew again.
    select renew
  4. Choose your renewal settings, then select Checkout to complete the checkout process.

Show me how

Related steps

More info

  • Some domain names, such as ccTLDs, may have special requirements for renewals.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.