Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Report bugs on GoDaddy's website

The GoDaddy bug bounty program is currently on hold.

Thank you to all the researchers who participated in the GoDaddy Bug Bounty Program. At this time, we are suspending new submissions as we work on improving our program. Anything currently in the queue will be completed. We'll be inviting all participants back as soon as we launch our new program.

Your contributions have been invaluable and we look forward to working with you again in the future.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.