Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Request a tax refund

If you qualify for tax exempt status, you can request a tax refund by contacting GoDaddy.com at the number listed above. If your tax exempt documentation is approved, GoDaddy will refund one amount of sales tax on the order you are calling about. Taxes charged on older orders will not be refunded as they have already been remitted to the taxing jurisdiction.

Note: You may be able to request a tax refund from the jurisdiction in which GoDaddy remitted the tax.

If you believe that you should receive an exception to this rule, please provide any documentation and/or information with your initial tax refund request.

In order to request a refund, you must submit a valid sales tax exemption to the billing department. See GoDaddy tax exempt customers.

Updated as of November 1, 2017

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.