Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Request additional IP addresses for my Gen 3 server

You can request up to 2 additional IP addresses for your server (for a total of 3: the first assigned when your set up your server, and the 2 additional IPs).

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. In the Server Details & Resources section, next to IP, click Manage.
  5. Click Add IP Address.

Note: It can take up to an hour for us to assign and display the new IP address.

Can my server have more than 3 IPs?

Yes, please call customer support at (480) 463-8824 to add additional IP addresses to your server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.