Request code or driver signing cerificates

After you've purchased a code or driver signing certificate, the first step is to request the certificate.

Before you request the certificate

Chứng nhận xác thực trình điều khiển và mã đòi hỏi bạn phải tạo một Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) từ máy tính nội bộ của bạn — không phải máy tính mà bạn sẽ lưu trữ tập tin. Do đó, việc tạo một CSR không giống với các quá trình để yêu cầu một SSL thông thường. Cách thức thực hiện phụ thuộc vào cái mà bạn bảo vệ:

Loại mã Truy cập...
Java Java Code Signing: Generate a CSR
Trên Windows
(EXE, DLL, v.v.)
Windows: Tạo CSR cho mã hoặc chứng nhận xác thực trình điều khiển

Hãy đảm bảo yêu cầu chứng nhận với máy tính và tài khoản (thường là Quản trị viên) mà bạn sẽ sử dụng để xác thực mã. Việc yêu cầu chứng nhận sẽ tạo ra một khóa bảo mật trên máy tính và bạn phải kết hợp với chứng nhận xác thực mã khi cài đặt nó.

Kích hoạt tín dụng của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Chứng nhận SSL.
  3. Kế bên tín dụng chứng nhận SSL bạn muốn sử dụng, hãy nhấpCài đặt.
  4. Nếu có nhiều tín dụng, chọn tín dụng muốn dùng, sau đó nhấp Cài đặt.
  5. Làm mới trang; bạn sẽ thấy một Chứng nhận mới. Nếu không, tiếp tục làm mới trang cho đến khi thấy.

Yêu cầu chứng nhận của bạn

  1. Kế bên Chứng nhận mới, nhấp vàoQuản lý.
  2. Paste the CSR you generate in the CSR field, and then click Next.
  3. Enter your organization's information - which has to match the information you used when creating your CSR - and then click Finish.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.