Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Request delegate access to my reseller customer accounts

If you need to help a customer manage their account, request delegate access in the Reseller Control Center (RCC). Delegate access lets you manage your customer's account without needing the account's password.

Required: To access your customer's account, you'll need to have two-step authentication enabled on your GoDaddy account.

  1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Reports and then click Customer Lookup.
  3. Click on the customer name for the account you want to access.
  4. Click Request Access and select your preferred access level. Your customer will receive an email to approve your request.

Note: You only need to request access for existing customers, or if you want to make purchases using delegate access. All new customers automatically have limited access enabled.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.