Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Reschedule your data center migration

If you scheduled a migration for your website to a new data center, you can reschedule as long as the migration hasn't started. You may want to do this to minimize downtime during the migration - for example, reschedule so the migration happens when fewer people may be visiting.

Warning: Your website will experience downtime while it's being migrated between data centers. Unfortunately, there is no way to circumvent the downtime.
  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to migrate, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, in the Settings section, select Server.
    select server
  4. Next to Data center, click Change and select the new time at which you want to perform the migration.
  5. Click Migrate or Start migration and complete any necessary purchases.

We'll email you to confirm the migration, when it starts and when it's complete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.