Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Reschedule your data center migration

If you scheduled a migration for your website to a new data center, as long as the migration has not yet begun, you can reschedule it.

Warning: Your website will experience downtime while it's being migrated between data centers. Unfortunately, there is no way to circumvent the downtime.
  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Under Settings, next to Data center:, click Change.
  5. Select the new time at which you want to perform the migration.
  6. Click Migrate or Start migration and complete any necessary purchases.

We will email you to confirm your migration, once it starts, and once it's complete.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.