Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Resend a domain account change email

When you initiate a domain name account change, we send an email to the new registrant (account holder) to notify them of the move. If you need to re-send that email, follow the instructions below.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Domains tab in the upper left, select Pending Account Changes.
  7. Click Outgoing Account Changes, and then select the domain name.
  8. Click Resend Email, and then click OK twice.

The email is once again sent to the specified email address. If the email address on the move request is incorrect, you must cancel the existing request, and then create the request again using the correct email address.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.