Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Resend a domain account change email

After starting a domain account change, we send an email to the new account holder to accept the domain. If the new registrant can't find that email or accidentally deleted it, you can resend it at any time.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Domains tab in the top menu, select Pending Account Changes.
    view pending account changes
  3. Under the Pending Transfers heading, select Transfers Out.
    view pending account change
  4. Check the box next to the domain(s) you want to resend the email for. Or, click the check mark icon and Select All
  5. Select Resend Email above your list of domains.

Note: The email is resent to the email address entered when the account change was started. If the email address was entered incorrectly, you must cancel the current request, and submit a new account change using the correct email address.

Next step

  • After the email is sent, be sure to accept the domain into the new account to complete the process.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.