Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Resending Email Messages

If necessary, you can resend an email from your Sent Items folder in Workspace Webmail.

To Resend an Email Message

  1. From the Folders list, click Sent Items.
  2. Click the message you want to resend.
  3. Click Resend.
    The message opens. You can send it as is or modify it before sending.
  4. Click Send.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.