Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Reset my WordPress password

Nếu bạn quên mật khẩu cho trang WordPress của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu từ trang đăng nhập WordPress của mình bằng cách yêu cầu liên kết đặt lại mật khẩu. Bạn nên nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản người dùng WordPress của mình để nhận email có liên kết.

  1. Trong một trình duyệt, vui lòng truy cập http://[tên miền WordPress của bạn]/wp-admin (ví dụ, http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Vui lòng chọn liên kết Bạn bị mất mật khẩu?.
  3. Nhập địa chỉ email bạn sử dụng cho tài khoản người dùng WordPress của mình, sau đó chọn Lấy mật khẩu mới.
  4. Kiểm tra tài khoản email để tìm thông báo có tiêu đề Đặt lại mật khẩu và chọn liên kết trong văn bản email. Thao tác này sẽ mở một trang đặt lại mật khẩu trong một thẻ mới.

    Note: If you don't see the password reset email within a few hours, check your spam/junk folder. Also, check the database to see if your email address is saved correctly and update it if necessary.

  5. Trên trang đặt lại mật khẩu, trong trường Mật khẩu mới, hãy nhập mật khẩu mới của bạn và chọn Lưu mật khẩu. Bạn có thể sử dụng trình quản lý mật khẩu mà bạn muốn để đảm bảo rằng bạn không quên mật khẩu mới của mình.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào WordPress bằng mật khẩu mới của mình.

Xem thêm thông tin