Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Reset your password

If you forgot your server's password, we can help you reset it.

Warning: If you forget a dedicated server's password (i.e. not a VPS), we can provide it to you over the phone. Please call the Support number listed on our help page.

Note: If you know your password and want to change it, see Changing Your Server's Password.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. In the Support section, select Reset Password.
  5. Enter your new password. Allow the system up to 30 minutes for the change to take effect.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.