Reset your WordPress password

You can recover your WordPress password from the login screen. If you know the email address and your username, you can request a reset email be sent to you.

  1. Navigate to your WordPress login page.

    Note: https://example.com/wp-login.php

  2. Click on the Lost your password? link.
  3. Enter your username or email address into the field.
  4. Click Get New Password.
  5. Check the email account for the password recovery email.
  6. Open the email, and click the password recovery link.
  7. Enter your new password, and click Reset Password.

You can now login with your new password.

Next Steps

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.