Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Resetting cPanel Email Passwords

There are two ways to change your cPanel email password, based on whether or not you know your current password:

Know your current password?
Nope See Resetting....
Yep See Changing....

Resetting cPanel Email Passwords

If you forgot the password for a cPanel email account, you must be able to log in to cPanel or the GoDaddy customer account to reset it.

To Reset cPanel Email Passwords

  1. Đăng nhập vào cPanel (Dịch vụ lưu trữ chia sẻ/Máy chủ).
  2. In the Email section, click Email Accounts or Accounts.
  3. Next to the email account you want to use, click or or Change Password.
  4. Hoàn thành các trường trên màn hình, rồi sau đó nhấp Đổi mật khẩu

Changing cPanel Email Passwords

To change your cPanel email password you must be able to log in to your account (i.e. you know your email account's current password).

To Change cPanel Email Passwords

  1. Go to http://your domain name/webmail
  2. Log in to your cPanel webmail account.
  3. Nhấp Thay đổi mật khẩu.
  4. Hoàn thành các trường trên màn hình, rồi sau đó nhấp Đổi mật khẩu

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.