Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Resetting Your Account Password on GoDaddy.com Mobile

If you've forgotten your account password, you can reset it through GoDaddy.com Mobile.

To get started, you need to have the GoDaddy.com Mobile application installed on your mobile device. See:


Installing GoDaddy.com Mobile on Your Android Device
Installing GoDaddy.com Mobile on Your BlackBerry

To Reset Your Password on GoDaddy.com Mobile

  1. Tap Login from the GoDaddy Mobile home screen.
  2. Tap Reset Password.
  3. Enter your GoDaddy customer number and email address.
  4. Enter the security access code, then tap Continue.

An email with a link to reset your password will be on its way to your email address on file shortly.

NOTE: The authorization code is only valid for 2 hours from the time it was sent. If the authorization code expires, or if you use it and the reset fails, you can obtain a new code to attempt to reset your password again.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.