Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Resetting Your Password

You can easily reset your InstantPage password if you forget it, or feel that the security of your account is compromised. The new password you set for your InstantPage account is also the new password for your Account Manager.

To Reset Your InstantPage Password

 1. Go to the domain name for your InstantPage website.
 2. Click Owner Login.
 3. If you are already logged in, click Log Off, and then click Owner Login.
 4. Click Lost password?.
 5. Click Reset my password. The Reset My Password Authorization window displays on the right.
 6. Complete the following fields:
  • Username / Customer Number — The username or customer number you use to Log in to your GoDaddy account.
  • Email Address on file — The email address you used to set up your InstantPage account.
  • Enter security code at right — Enter the characters that display.
 7. Click Submit.
 8. Log in to the email account you specified, and then open the message titled Information to Reset Your Password.
 9. Click Click Here.
 10. Complete the following fields:
  • Customer Number — The customer number or user name you use to Log in to your GoDaddy account.
  • Auth Code — Do not change the characters that populate this field.
  • New Password — A password different than your current password.
  • Confirm Password — Re-enter your new password.
 11. Click Continue.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.