Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Resetting Your WHMCS Password

You can reset your Reseller Hosting WHMCS password on your WHMCS administrative login page. Once you complete this process, you will receive an email that includes a new WHMCS password.

To Reset Your WHMCS Password

  1. Using an Internet browser, go to the admin area of WHMCS located at:
    http://coolexample.com/whmcs/admin (where coolexample.com is your domain name, and whmcs is your custom whmcs directory).
  2. Click Forgot your password?
  3. Enter the WHMCS administrative email address.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.