Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Resize an image

After you add an image to a placeholder in a module, you can size it to meet your needs.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, at the bottom of any campaign, click Edit.
  Click Edit
 3. On the marked corner of the image (located in one of the bottom corners of the image), hover until you see the double-headed arrow, then click and drag in or out to resize the image.
  Click and drag the corner
 4. Click Save.

Tips for resizing your images

 • For the mixed text and image modules, the text automatically wraps around the image.
 • Pixel dimensions display in the bottom corner of the image in the module. As you resize an image, pixel dimensions dynamically change.
  Pixel dimensions on the bottom corner
 • Banner images are always the full width of your email, which is 590 pixels. You can't resize those. All other images can range from 79 to 554 pixels in width. There are no height limitations.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.