Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Resolve an INVALIDDOMAIN error

When you request an SSL certificate, our system will check your domain name to make sure that the domain is correctly formatted for certificate issuance. If you receive an INVALIDDOMAIN error, there are several factors that you will need to check.

Factors that trigger the INVALIDDOMAIN error

  • Your domain doesn't contain a valid TLD
  • Your domain has invalid characters (no-break space, zero-width chars, etc)
  • Your domain has an invalid number of dashes for punycode domains
  • Your domain contains non-ASCII characters

Once you have resolved the issue with the domain that you're requesting an SSL certificate for, you will need to re-submit your certificate request.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.