Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Resolving Warnings About Allowing SSL v2

If you run a PCI compliance scan or you're trying to configure your server, you may encounter a warning about allowing SSL v2.

SSL v2 is an older secure certificate protocol. Enabling this protocol allows people using older browsers to connect to your site, however, those transactions are less secure because it is an older technology.

For applications requiring higher security, or to achieve PCI compliance, the SSL v2 protocol must be disabled on the server. To disable SSL v2 protocol, consult your Web server documentation.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.