Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Resource limits

Your cPanel hosting has a maximum amount of resources it can use, ensuring that no single account on a Shared Hosting server impacts other customers' experiences.

Shared Hosting

Shared Hosting Plan Free Trial 1 Economy/Deluxe Ultimate Maximum
CPU (Accessible cores) 1 1 2 2
Memory/RAM (MB) 256 512 1024 2048
I/O (KB/sec) 512 1024 1024 2048
Entry processes
(Concurrent connections)
10 100 125 150
Files (inodes) 50,000 250,000 250,000 250,000
Disk space 30 GB 100 GB/Unlimited Unlimited Unlimited

1 Free Trial plans can't be upgraded. You must back up then cancel the Free Trial account, and then purchase and set up a new cPanel Shared Hosting account.

Note: All cPanel Shared Hosting plans are restricted to 500 SMTP relays/hour and 30 concurrent MySQL connections.

Business Hosting

If you have Business Hosting with cPanel, you have more resources for your websites and applications. Unlike shared hosting, resource levels in Business Hosting are based on your plan type.

Business Hosting Plan Launch Enhance Grow Expand Established Mature
CPU (Accessible Cores) 1 2 3 4 4 4
Memory / RAM (GB) 2 4 6 8 16 32
Disk Space (GB) 1 60 90 120 150 240 480
SSL Certificate Included Included Included Included Included Included

1 Warning: For optimal performance and stability, always leave 20% of your maximum disk space available for overhead system software. Failure to do so could result in technical problems. You can upgrade at any time if you need more disk space.

Note: All cPanel Business Hosting plans are restricted to 500 SMTP relays/hour and 200 concurrent MySQL connections.

These resources are not restricted in cPanel Business Hosting:

  • Entry Processes
  • Disk Write (I/O)
  • Files (Inodes)

More info

We define each of these resources and how they affect your account in How do each of cPanel's resources affect my site?

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.