Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Respond to Forwarded Emails

Private Registration creates a unique email address for each domain name. When someone sends a message to the email address that Private Registration creates for you, that email is routed according to the forwarding preference you set for your account. You can set your account to forward your email without filtering it, filter it for spam and then forward it, or not forward it at all.

For security purposes, messages are forwarded from a "do not reply" email address. Therefore, you cannot reply directly to forwarded messages. If you attempt to send a reply to a forwarded message, you'll receive an error message. This security measure ensures the privacy of your personal email address and prevents you from mistakenly exposing it.

To respond to a forwarded message, you must compose a new email message in the email account of your choice. You can find the sender's email address in the subject line of the forwarded email message.

Warning: If you send a new email message, you willingly expose your personal email address to the recipient.

To adjust your email forwarding preferences, see Set email forwarding for domains with privacy.

To update the email address to which your email messages are forwarded, see Update contact information for domains with privacy.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.