Responding to offers when buying domain names

When you buy a domain name through GoDaddy Auctions®, you can submit an offer for a domain name, even if it's below the asking price, as long as it exceeds the minimum offer amount. The seller can accept, counter or decline your offer. In turn, you can accept or decline any counter offer.

Because counter offers are only binding for seven days, you need to respond within seven days, or the offer will expire. If an offer or counter offer is accepted within seven days, the transaction is binding and must be completed.

To Submit a Counter Offer to a Seller

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Hover over Bidding List and select Bidding.
 3. Click (# offers) for the domain name.
 4. Click Counter.
 5. In the Counter Offer Amount field, enter the amount you want to offer.
 6. Click Counter Offer.
 7. Read and accept the Terms of Service.
 8. Click Confirm.
 9. Note: After receiving an offer for a domain name, sellers may choose to convert their listing to a 7-Day Public Auction. If this happens, your offer is set as the first bid and the domain name is added to your Bidding List. If you made an offer that was not accepted, the domain name is added to your Watching List. For more information, see Auctions FAQ

To Accept a Seller's Offer or Counter Offer

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Hover over Bidding List and select Bidding.
 3. Click (# offers) for the offer.
 4. Click Accept to view details for the offer.
 5. Click Accept Offer to accept the offer.
 6. Read and accept the acknowledgment.
 7. Click Confirm.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.