Responding to Offers when Selling Domain Names

When you receive an offer for a domain name you're selling on GoDaddy Auctions®, you can either accept it, decline it, provide a counter offer, or push the listing to auction using the buyer's initial offer as an opening bid. Buyers can submit an offer for a domain name, even if it's below the asking price.

You must respond to counter offers within seven days, while they are binding. If you accept an offer within seven days, the transaction must be completed.

If you push the listing to auction, we convert it to a 7-Day Public Auction using the buyer's initial offer as an opening bid. For more information, see Auctions FAQ

To Submit a Counter Offer to a Buyer

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Hover your mouse over Selling List and click Selling.
 3. Click (# offers) for the domain name.
 4. Click Counter.
 5. In the Counter Offer Amount field, enter the amount you want to offer.
 6. Click Counter Offer.
 7. Read and accept the Terms of Service.
 8. Click Confirm.

To Accept a Buyer's Offer or Counter Offer

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Hover your mouse over Selling List and click Selling.
 3. Click (# offers) for the offer.
 4. Click Accept to view details for the offer.
 5. Click Accept Offer to accept the offer.
 6. Read and accept the acknowledgment.
 7. Click Confirm.

To Push a Buyer's Offer to Auction

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Hover your mouse over Selling List and select Selling.
 3. Click (# offers) for the offer.
 4. Select Push to Auction.
 5. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.