Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Restore a database in my Linux Hosting account

If your database got hacked or damaged, here's how to restore your database from a cPanel manual backup.

Note: These steps assume you've made a manual backup file in cPanel. If you don't have a backup file, contact a GoDaddy Guide for assistance. If you have Site Backup, see Restore my website using Site Backup to restore your database.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
  4. In the cPanel Home page, in the Files section click Backup.
  5. Below Restore a MySQL Database Backup, click Browse, and then select the backup SQL file on your local machine.
  6. Click Upload.

More info

  • Want us to take care of backups automatically? Learn more about Website Backup.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.